نسخه موبايل


شرح سوره ضحى دركلاس قرآن
شرحي بر سوره طور و ممتحنه در بخش مكتوبات
سخنرانى حساسيت امام حسين در نوانديشى ديني در بخش سخنرانى‌ها
برنامه قربانى و قرن ما و به ياد دكتر ابراهيم يزدى در بخش تلويزيون
سخنرانى پارادوكس خاستگاه قدرت در ايران و در ديدگاه امام على در بخش سخنرانى‌ها
نسخه ۶.۰ اپليكشن پرتوى از قرآن و قرآن حكيم براى اندرويد و اپل    
نسخه ۱.۰.۱ اپليكشن حج براى  اپل 
معرفى كانال رسمي تلگرام عبدالعلى بازرگان
Main Page  |  Books and Publications  |  Biography  |  Questions and Answers  |  Modara  |  YouTube  |  FaceBook

Mobile Apps  |  Hajj Class  |  Quran Class  |  Television  |  Speeches  |  Orders  |  Site Search  |  Contact Us

-

All rights reserved
Bazargan.com 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017