`


موضوعات اجتماعى اسلامى

!حجاب اجباری و توهمات رهبری

اين سخنرانى به تاريخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ در كلاس آنلاين پخش شده است

توصيه ميشود براى استماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد

 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنراني: ۶۲ دقيقه

STREAM

به مدت ۳۴ دقيقه  

DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسه

`